Play Invitation
" […] we may expect that the first
two elements
of good
architecture
should be
expressive
of some great
truths […]:
the confession
of Imperfection,
and the
confession
of the Desire
of Change."
John Ruskin, The Stones of Venice, 1851 – 1853 On Saturday
22 November
2014 at 3 pm the exhibition Confessions of
the Imperfect
1848 1989 Today opens in the
Van Abbemuseum
in Eindhoven. At 4 pm there are
speeches by
Charles Esche (director Van Abbemuseum), Alistair Hudson (co-curator) and Agnes Jongerius (member of the European Parliament
for the Progressive Alliance
of Socialists and Democrats).
Confessions of
the Imperfect
is a group
exhibition
on art, craft, life and work. It is
inspired by
the unorthodox
critique
of the
modern world
by the English
art critic
and
social reformer
John Ruskin. Modern man, he states, does not
want to live
with
imperfection
but wants to
do away with it
and create
a perfect
but inhuman
world.
This sentiment is sometimes briefly interrupted, as with
the Barricade
during 1848
revolutions
or the fall of the
Berlin Wall
in 1989, but is otherwise
determining
for the world we live in. The exhibition
shows
how the urge to continually
transform and perfect
manifests itself in our
daily lives
and how art and design both go
along with
and
counteract it.
Confessions of
the Imperfect
contains
work by
Adam
Clarke
Constant Jeremy
Deller
Fernando
García-Dory
Liam
Gillick
Renzo
Martens
Miralda Li Mu Wendelien
van Oldenborgh
Alexandra Pirici
& Manuel Pelmus
John
Ruskin
Static Akram
Zaatari
More information


Uitnodiging
Afspelen
" […] van grote architectuur
mogen we verwachten
dat ze uitdrukking geeft
aan enkele grote waarheden:
de bekentenis tot Imperfectie en de bekentenis tot het
Verlangen tot Veranderen.”
John Ruskin, The Stones of Venice, 1851 – 1853 Op zaterdag 22 november 2014
om 15.00 uur opent de tentoonstelling
Bekentenissen van de Imperfecte
1848 – 1989 – vandaag
in het
Van Abbemuseum.
Om 16.00 uur zijn er
toespraken door
Charles Esche (directeur Van Abbemuseum), Alistair Hudson (co-curator) en Agnes Jongerius (PvdA Europarlementariër). Bekentenissen van
de Imperfecte
is een groepstentoonstelling
over kunst, ambacht, werk en leven.
De tentoonstelling is geïnspireerd door
onorthodoxe kritiek op de moderne wereld
van de Engelse kunstcriticus
en sociale hervormer John Ruskin.
De moderne mens, stelt hij,
wil niet leven met imperfectie
maar het opheffen
en schept zo een perfecte
maar onmenselijke wereld.
Dit sentiment wordt soms
kort onderbroken,
zoals met de Barricade
van de 1848 revoluties
of met de val van
de Muur in 1989,
maar is verder bepalend
voor de wereld
waarin we leven.
De tentoonstelling laat zien
hoe de drang om continu
te transformeren en te perfectioneren
zich manifesteert
in ons dagelijks leven
en hoe kunst en vormgeving
daar zowel in meegaan
als er tegengas aan bieden.
De tentoonstelling
bevat werk van
Adam
Clarke
Constant Jeremy
Deller
Fernando
García-Dory
Liam
Gillick
Renzo
Martens
Miralda Li Mu Wendelien
van Oldenborgh
Alexandra Pirici
& Manuel Pelmus
John
Ruskin
Static Akram
Zaatari
Meer informatie