Bekentenissen van de ImperfecteConfessions of the Imperfect

1848 – 1989 – vandaagtoday

22.11.2014 - 22.02.2015

Opening zaterdag 22 november - vanaf 15.00 uur. Om 16.00 uur toespraken door Charles Esche (directeur Van Abbemuseum), Alistair Hudson (co-curator) en Agnes Jongerius (PvdA Europarlementariër) in het Van Abbemuseum auditorium. Opening Saturday 22 November, starting 15.00. At 16.00 speeches by Charles Esche (director Van Abbemuseum), Alistair Hudson (co-curator) and Agnes Jongerius (member of the European Parliament for the PvdA) in theVan Abbemuseum Auditorium.

‘Van grote architectuur mogen we verwachten dat ze uitdrukking geeft aan enkele grote waarheden: de bekentenis tot Imperfectie en de bekentenis tot het Verlangen tot Veranderen.’
John Ruskin, De Stenen van Venetië, 1851 – 1853

Dit najaar presenteert het Van Abbemuseum Bekentenissen van de Imperfecte, 1848 – 1989 – vandaag. Een groepstentoonstelling over kunst, ambacht, werk en leven.

De tentoonstelling is geïnspireerd door onorthodoxe kritiek op de moderne wereld van de Engelse kunstcriticus en sociale hervormer John Ruskin. De moderne mens, stelt hij, wil niet leven met imperfectie maar het opheffen en schept zo een perfecte maar onmenselijke wereld.

Dit sentiment wordt soms kort onderbroken, zoals met de Barricade van de 1848 revoluties of met de val van de Muur in 1989, maar is verder bepalend voor de wereld waarin we leven. De tentoonstelling laat zien hoe de drang om continu te transformeren en te perfectioneren zich manifesteert in ons dagelijks leven en hoe kunst en vormgeving daar zowel in meegaan als er tegengas aan bieden.

" […] we may expect that the first two elements of good architecture should be expressive of some great truths […]: the confession of Imperfection, and the confession of the Desire of Change."
John Ruskin, The Stones of Venice, 1851 – 1853

This fall the Van Abbemuseum presents Confessions of the Imperfect, 1848 – 1989 – Today.

It is a group exhibition on art, craft, life and work. It is inspired by the unorthodox critique of the modern world by the English art critic and social reformer John Ruskin. Modern man, he states, does not want to live with imperfection but wants to do away with it and create a perfect but inhuman world.

This sentiment is sometimes briefly interrupted, as with the Barricade during 1848 revolutions or the fall of the Berlin Wall in 1989, but is otherwise determinative for the world we live in. The exhibition shows how the urge to continually transform and perfect manifests itself in our daily lives and how art and design both go along with and counteract it.

Met werk vanWith works by
Adam Clarke, Constant, Jeremy Deller, Fernando García-Dory, Liam Gillick, Renzo Martens, Antoni Miralda, Li Mu, Wendelien van Oldenborgh, Alexandra Pirici & Manuel Pelmus, John Ruskin, Static, Akram Zaatari

Meer informatieMore information

V
The exhibition is made possible with support by the European Union, the Mondrian Fund and Institute Culturel Romenia.De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de Europese Unie, het Mondriaan Fonds en Romanian Cultural Institute.